Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Advies & ondersteuning

Heb je een didactische of technische vraag rondom thema’s als onderwijsinnovatie, toetsing, activerend leren, (peer)feedback of blended learning? Je kunt een afspraak inplannen voor individuele ondersteuning of advies.

Ik wil persoonlijke ondersteuning/advies

Docentprofessionalisering

Bij het Teaching & Learning Centre FdR kun je terecht met vragen of wensen ten aanzien van docentprofessionalisering en onderwijsinnovatie. Je kunt er inspiratie voor je onderwijs opdoen en ervaringen en good practices uitwisselen met collega’s.

Ga naar docentprofessionalisering