Over TLC-Centraal

Expertisenetwerk

Het TLC-Centraal is een centraal team in het netwerk van UvA Teaching & Learning Centres (TLC). In het netwerk bevordert TLC-Centraal een inspirerende, lerende en toekomstbestendige UvA-onderwijscultuur door te coördineren en te faciliteren.

 

Het TLC-Netwerk bestaat uit zeven teams in de faculteiten en een centraal team. Het TLC-Netwerk realiseert haar missie door zich te richten op; 

 

Docentontwikkeling  | Kennisdeling  | Onderwijsinnovatie |  Onderzoek

 

Bekijk het team

Docentontwikkeling

Voor docenten van de Universiteit van Amsterdam organiseert het TLC-Centraal een actueel ontwikkelingsaanbod. Van elke fase en niveau, voor beginnende tot (ver)gevorderde docenten. Ons aanbod houdt rekening met de wensen en ontwikkelbehoefte van UvA docenten(teams), (intern-)nationale innovaties en trends op het gebied van didactiek en onderwijswetenschappen.

Bekijk ons aanbod en bepaal of het jouw onderwijsexpertise kan verrijken!

Cursussen

Programma’s

E-learnings

Programma’s voor opleidingen

Kennisdeling

Het TLC-Centraal organiseert structurele kennisdeling en expertiseontwikkeling van en voor de onderwijsgemeenschap op de UvA. Wij richten onze initiatieven op relevante en actuele onderwijsthema’s voor de UvA.

Evenementen

Special Interest Groups (SIG)

Teacher Stories

Onderwijsthema’s

 

Onderwijsinnovatie

Het TLC-Centraal draagt bij aan een innovatief onderwijsklimaat. Door het beschikbaar stellen van beurzen, ontwikkeluren en co-creatieruimtes.

Onderwijsbeurzen

Co-creatieruimtes

 

Onderzoek

TLC-Centraal draagt bij aan de ontwikkeling van een onderzoekende cultuur ten aanzien van leren en doceren binnen de UvA. TLC-Centraal stimuleert evidence-informed werken binnen het TLC-netwerk en de UvA door middel van:

  • adviseren over het inzetten van wetenschappelijke methoden in het dagelijks werk van docenten;
  • verwerven van nieuwe kennis op het gebied van docentontwikkeling en onderwijsinnovatie aan de UvA;
  • verzamelen en verspreiden van bestaande (wetenschappelijke) kennis over hoger onderwijs.
Onderzoek naar Online Onderwijs

Onderzoek naar Blended Onderwijs

Research Fellow Programma