Online education tijdens COVID-19

online education (EN)
zoom
covid-19
online onderwijs
communiceren
online

Door de COVID-19 pandemie moest het hoger onderwijs op stel en sprong overschakelen naar vormen van online onderwijs. Om te leren van de ervaringen die docenten en studenten in deze tijd hebben opgedaan, financierde het College van Bestuur het project ‘Online en blended onderwijs’.

Dit project bestaat uit meerdere onderzoeken gericht op het verkrijgen van inzicht in (online) lesstrategieën die effectief kunnen zijn voor verschillende soorten leerdoelen en doelgroepen. De inzichten uit de studies leveren een belangrijke bijdrage aan de verdere vorming en verbetering van de digitaliseringsvisie van de UvA.

 

Studie 1: literatuurstudie

In het najaar van 2020 is een systematische literatuurstudie uitgevoerd naar cursusfactoren, studentfactoren, docentfactoren en institutionele factoren die bijdragen aan effectief online en blended onderwijs. Docenten en beleidsmakers kunnen de inzichten uit deze studie gebruiken bij het ontwerpen en implementeren van online of blended cursussen.

Samenvatting literatuurstudie onderzoeksgroep ‘Online onderwijs tijdens COVID-19’

 

Studie 2: vragenlijstonderzoek

Eind 2020 is een vragenlijst uitgezet onder UvA-docenten waarin gevraagd is naar de (online) lesstrategieën die zij gebruikt hebben bij het opzetten en uitvoeren van hun online cursussen. De resultaten van deze studie geven meer inzicht in de diverse strategieën die gebruikt zijn, met welk(e) doel(en) en in welke setting (bv. faculteit en groepsgrootte).

Samenvatting survey study – executive summary (NL)

Lees het hele rapport (ENG)

 

Studie 3: focusgroepen

Hoe docenten online onderwijs hebben vormgegeven en wat de ervaringen van docenten en studenten hiermee waren is in deze studie via focusgroepen, gehouden in het voorjaar van 2021, onderzocht. De inzichten dragen bij aan kennis over didactische strategieën die (potentieel) effectief zijn voor online (aspecten van) onderwijs en aan de verdere ontwikkeling van de digitaliseringsvisie van de UvA. Daarnaast bevat deze studie een verslag van gesprekken met docenten en studenten over cursussen die als veelbelovende praktijkvoorbeelden van online of blended onderwijs worden gezien, en daardoor als inspiratie dienen voor andere docenten. Deze verhalen zijn uitgewerkt in de vorm van Teaching Stories, verhalen waarbij de ervaringen van een docent een student met een goed online praktijkvoorbeeld zijn samengebracht.

Lees het hele rapport (NL)

Het projectteam bestaat uit:

Projectleider: Prof. dr. Monique Volman
Onderzoekers: Natalie Pareja Roblin, Chevy van Dorresteijn en Monique Meij
Adviseurs: Prof. dr. Joke Voogt, Dr. Frank Cornelissen en Dr. Mariska Min-Leliveld