Verantwoorde AI-beurs

TLC-Centraal (UvA Teaching & Learning Centres) werkt met de Instellingsplan (IP)-beurs aan onderwijsvernieuwing op verschillende thema’s, in samenwerking met het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS). Het thema van de beurs verandert elk jaar. Ben je UvA-docent of medewerker en heb je een idee waarmee je het onderwijs kunt verbeteren en dat aansluit bij het thema? Dan kun je de beurs aanvragen.

Bekijk alle lopende projecten Verantwoorde AI-beurs

De volgende aanvraagronde van de IP-themabeurs start naar verwachting in december 2024 of januari 2025.

 

Lesgeven en leren met AI

De IP-Themabeurs ‘Verantwoord AI: lesgeven en leren met AI’ ondersteunt UvA-docenten en -medewerkers bij het verbeteren en/of creëren van een onderwijsomgeving door ethische GenAI-technologieën hierin op te nemen. Menselijk welzijn, rechtvaardigheid, transparantie, privacy en verantwoordelijkheid staan hierin voorop, om zo bij te dragen aan een meer inclusieve en stimulerende leeromgeving voor studenten.

Verantwoorde AI-beurs voor pioniers

AI biedt veel kansen in het onderwijs, zowel aan studenten als aan docenten. Het gebruik hiervan brengt echter veel ethische vraagstukken met zich mee. Heb jij een vernieuwend idee voor het verantwoord opnemen van een AI-technologie in je les of een leeromgeving? En wil je hiermee experimenteren? Vraag dan de Verantwoorde AI-beurs aan en maak kans om deel uit te maken van een baanbrekend vernieuwingsinitiatief dat de onderwijstoekomst vormgeeft.

Binnen dit thema zijn wij op zoek naar voorstellen in de volgende categorieën:

 1. Inhoudslevering: hoe kan GenAI docenten ondersteunen bij het effectiever leveren van lesmateriaal?
 2. Beoordeling en feedback: hoe kan het ethisch gebruik van GenAI worden geïntegreerd in het proces van beoordeling en feedback?
 3. Interactie tussen leraar en student: hoe kan GenAI de interactie tussen leraar en student verbeteren?
 4. Leeractiviteiten: welke nieuwe activiteiten in de klas en andere leeractiviteiten kunnen worden ontworpen om het leerproces te verbeteren?
 5. Vrij thema: welke andere toepassingen kan GenAI hebben in het lesgeven in het universitair onderwijs?

De Verantwoorde AI-beurs ondersteunt financieel en op andere manieren

De Verantwoorde AI-beurs wordt georganiseerd door TLC-Centraal, in samenwerking met IIS, en ondersteunt financieel en op andere manieren bij het vernieuwen en experimenteren met ethische GenAI-toepassingen. En geeft je de kans oplossingen voor onderwijsvraagstukken te bedenken en te toetsen.

 

Geïnteresseerden kunnen tijdens een aanvraagronde van deze beurs een vernieuwingsvoorstel indienen gerelateerd aan het thema ‘Verantwoord AI: lesgeven en leren met AI’. Ieder goedgekeurd voorstel ontvangt maximaal € 2.000 per betrokken docent.

Praktische informatie

Voor wie?
 • Je bent docent/medewerker of een team van docenten/medewerkers van één of meerdere vakken aan de UvA en hebt een rol in de ontwikkeling daarvan.
 • Je vindt het interessant om bezig te zijn met onderwijsvernieuwing.
 • Je bent bereid je kennis te delen en anderen te inspireren.
 • Je hebt een aanstelling bij de UvA voor minimaal 0,5 fte voor minimaal de duur van het project.
 • Je hebt toestemming van je leidinggevende om hier uren aan te besteden.
Criteria

Bij beoordeling en selectie van de aanvragen hanteren we de volgende criteria:

 • Draagt overtuigend bij aan de doelstelling van de beurs: verbeteren van het leerproces/de leerervaring van de studenten in het onderwijs via een didactische vernieuwing.
 • Kwaliteit van het voorstel. Daarbij beoordelen we de onderbouwing, de relatie leerdoelen-eindtermen en het plan van aanpak.
 • De haalbaarheid van het project binnen de gestelde tijd.
 • Relevantie voor onderwijspraktijk binnen de universiteit.
 • Onderwijservaring en achtergrond van de aanvrager(s).
 • Spreiding van de aanvragen over verschillende opleidingen/faculteiten.
 • Meetbaarheid van de verwachte verbetering.
Beschikbare beurzen
 • We reiken 10 beurzen per academisch jaar uit.
Procedure
 • De aanvrager vult het aanvraagformulier in.
 • De aanvrager moet bij toekenning van de beurs kunnen aantonen, dat er door afdelingshoofd of leidinggevende voldoende ruimte geboden wordt om het project te kunnen uitvoeren.
 • De aanvraag wordt beoordeeld door een commissie die bestaat uit experts uit verschillende faculteiten, samengesteld door TLC/IIS.
 • Na goedkeuring van de aanvraag volgt een intakegesprek.
 • Tijdens de looptijd van het project organiseert TLC/IIS bijeenkomsten en coaching, passend bij de behoefte van de ontvangers van de beurs.
 • Na afloop wordt het project samen met TLC/IIS geëvalueerd en delen we de resultaten binnen de UvA.
Data aanvraagronde en toekenning
 • De laatste aanvraagronde van deze beurs liep van 8 februari t/m 15 maart 2024. Je krijgt als aanvrager rond 8 april via mail bericht over het toekennen van de beurs.
 • De IP-themabeurs is jaarlijks aan te vragen.
 • De volgende aanvraagronde van de IP-themabeurs start naar verwachting in december 2024 of januari 2025.

Meer informatie

Meer weten?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Lela Mosemghvdlishvili (Voorzitter/Coördinator van de Verantwoorde AI-beurs en de Special Interest Group: educatief gebruik van AI).
Over TLC

De Verantwoorde AI- beurs wordt uitgegeven door TLC-Centraal (UvA Teaching & Learning Centres) in samenwerking met IIS. TLC-Centraal maakt onderdeel uit van het TLC-Netwerk dat bestaat uit 7 facultaire teams en een centraal team binnen de Universiteit van Amsterdam.

Samen ondersteunen de TLC’s UvA-docenten op het gebied van docentontwikkeling, onderwijsinnovatie en kennisdeling.

Neem contact op met TLC

Over IIS

Het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS) is het expertisecentrum van de UvA op het gebied van interdisciplinair leren en doceren. Samen met faculteiten of externe opdrachtgevers ontwikkelt het IIS nieuw onderwijs en voert dit uit. Je kunt bij het instituut terecht voor advies over leren, doceren en de ontwikkeling van nieuwe onderwijsconcepten in interdisciplinaire context met de bijbehorende organisatie- en docentontwikkeling.

Meer over het IIS