UvA Grassroots 2021 - Foto: Marcel Van Gaalen

Grassroots

blended
hybride onderwijs
online
probleemoplossend vermogen
samenwerken

Grassroots zijn kleinschalige, laagdrempelige projecten waarbij studenten of docenten met behulp van een ICT-toepassing het onderwijs verrijken, verbeteren of intensiveren. De resultaten van een Grassrootsproject worden direct in het onderwijs ingezet.

Grassroots 2022 – deadline gesloten

Heb jij een idee om je onderwijs te vernieuwen met behulp van ICT? Dien een voorstel in voor de Grassroots. Voor ieder goedgekeurd voorstel is maximaal €2000,- per betrokken docent beschikbaar. De volgende ronde start op 8 februari 2023. 

In 2022 draaien de Grassroots om activerend leren met als drie subthema’s:

  • studentcreatie als opdracht
  • virtual reality
  • ontwikkeling van onderwijsmateriaal.

Bekijk voorbeelden van eerdere Grassroots

Voor wie

Docenten, studenten en ondersteuners van de Universiteit van Amsterdam kunnen een aanvraag indienen. Er dient wel altijd een docent betrokken te zijn bij de aanvraag, om te borgen dat het Grassrootsproject een plek krijgt in het onderwijs.

Criteria

Dit zijn de criteria die worden gebruikt bij de selectie van de aanvragen:

  • De docent probeert iets nieuws uit in de context van zijn/haar werk of de student probeert iets nieuws uit in de context van zijn/haar onderwijs. Hiervoor is nog geen uitgewerkte reguliere ondersteuning;
  • De uitvoering van de Grassroot is erop gericht het onderwijs te verbeteren. Er kan een concreet probleem aan ten grondslag liggen of de aanvrager ziet een kans voor vernieuwing;
  • In het project wordt een vorm van ICT gebruik die nieuw is voor de docent/student;
  • De docent/student formuleert een leerdoel dat hij/zij hoopt te bereiken door het uitvoeren van de Grassroot;
  • Voor studenten: Er is een docent verbonden bij de Grassroot;
  • Indien van toepassing (bij het verwerken van persoonsgegevens): er is aandacht voor privacy en juiste verwerking van persoonsgegevens.

 

Procedure

Vanaf 10 februari 2022 start het indienen van voorstellen en sluit op 24 maart 2022 om 13:00 uur. 7 april 2022 krijgen de aanvragers bericht of hun voorstel is toegekend en op 21 april 2022 is de start-slotbijeenkomst en kunnen de deelnemers van start met hun project.

Aanvraagformulier

Wil je weten welke vragen je op het aanvraagformulier kunt verwachten? Download dan de pdf van het aanvraagformulier

Lopende Grassroots beurzen ter inspiratie

Deze 19 initiatieven worden nu met behulp van een Grassroots beurs ontwikkeld:

 

Blended learning:

(Digitale) Klinische colleges in de huisartspraktijk

Eva Hoff (FdG) onderzoekt de haalbaarheid van digitale patiëntencolleges vanuit de huisartspraktijk, om spanning en/of vervoersproblemen voor de patiënten weg te nemen.

Antoni van Leeuwenhoeks tijdreis naar Science …

Ricardo Paap (FNWI) ontwikkelt een online Escape Game waarmee de aankomende studenten Biomedische Wetenschappen geënthousiasmeerd worden om alle online leertools te ontdekken, zodat ze voorafgaand aan de het collegejaar hiervan goed op de hoogte zijn.

CoMaster

Charissa Verkade (FdG) laat kennisclips maken voor coassistenten in heel Nederland, zodat zij op vrije werkmomenten digitaal onderwijs kunnen vergaren.

Interactieve Geoanimaties & Directe Instructie

Gotze Kalsbeek (FMG) ontwikkelt Digitale Geoanimaties, waarmee de studenten leren lesgeven met deze tools en zelf geoanimaties ontwerpen, zodat ze de opbouw van vakdidactiek ervaren.

KADO: Kennisclips voor Actief en Dynamisch Onderwijs

Ine Beyens (FMG) ontwikkelt, realiseert en implementeert professionele online kennisclips voor het vak Clashing Views on Media Effects. Dit leidt hopelijk tot een hogere studentparticipatie.

Listen closely!: improve your treatment skills through the stories of experiential experts

Eveline van Vugt (FMG) maakt podcasts om casussen levendiger aan te bieden aan studenten.

Unstatic: Towards an adaptive online learning environment for statistics education

Terrence Jorgensen (FMG) stelt al het onderwijsmateriaal voor de cursus Structural Equation Modeling statistics online beschikbaar met RMarkdown, waarbij de eindvorm lijkt op een Wiki, zodat studenten rechtstreeks ouder collegemateriaal kunnen raadplegen.

VR in Onderwijs

Maud Pols (FEB) verkent, ontwerpt en ontwikkelt onderwijsactiviteiten met VR en CoVince, zodat de onderwijsactiviteiten de interactie tussen studenten vergroot.

 

Studentbetrokkenheid :

Integratie virtual reality spleetlamp simulator in oogheelkundig onderwijs

Dr. Armida W.M. Fabius (FdG) gebruikt een VR spleetlamp simulator om studenten oogheelkunde voldoende klinische expositie te bieden, omdat de studenten toestroom momenteel groter is.

Mind the gap! Bridging pre-knowledge gaps using digital concept maps

Stefania Grecea (FNWI) zet concept maps in op verschillende momenten in het leerproces, zodat studenten inzicht krijgen in hun knowledge gaps.

Stof leren beheersen door peer reviewing ipv cijfertjes voor je huiswerk

Maarten Marx (FNWI) gaat met behulp van SQLlite DB studenten motiveren opdrachten te maken en elkaar van feedback te voorzien zonder dat hieraan een cijfer is gekoppeld.

Teamwork Tool

Lotte Salome (FMG) maakt met behulp van een Teamwork Tool het teamproces inzichtelijk voor docenten en studenten, waardoor er inzicht ontstaat in de synergie en de meerwaarde van teamwerk.

Co-creatie & inspiratie

Chantal Albicher (FdG) ontwikkelt een digitale leer- en inspiratieomgeving, waar mentoren handvatten bieden aan studenten om het proces van groei, zelfzorg en authenticiteit te ondersteunen.

 

Overig:

De Vitrine: een digitaal museum voor Universitair Erfgoed

Paul van Dijstelberge (FGw) ontwikkelt software voor het schrijven en bewerken van blogs, zodat zijn studenten deze sneller kunnen plaatsen en bewerken waardoor hun leergierigheid op pijl blijft.

Intervisie in Mibo

Eva Hoff (FdG) werkt met Getmibo, een interactief digitaal platform, zodat studenten digitaal gebruik kunnen maken van kwalitatief goede en veilige intervisie.

Psychiatrische casuïstiek door de ogen van Virtual Reality

Jacqueline C. Houting (FdG) ontwikkelt een VR-experience voor masterstudenten Psychiatrie, zodat ervaringsdeskundigen altijd beschikbaar zijn tijdens het ingeroosterde onderwijsmoment.

Rethinking Digital Testing for Science

Dora Achourioti (AUC) herontwerpt de huidige toetsingsvormen naar personalised testing voor het vak ‘Logic, Information, Argumentation’, omdat de huidige toetsingsvormen niet geschikt zijn voor digitaal toetsen.

Serious game over klinisch redeneren bij Psychiatrisch patiënten

Ellen L. van Veen (FdG) ontwikkelt een concept voor een serious game, bestemd voor studenten voorafgaand aan hun coschap Psychiatrie, zodat deze studenten zich beter kunnen voorbereiden op het ‘klinisch redeneren’.

Virtual Past Places: virtual reality for teaching materials and sites in archaeological and historical studies

Jitte Waagen (FGw) ontwikkelt virtuele reconstructies (VR) van historische en archeologische locaties met Mozilla Hubs Cloud, zodat digitale modellen van archeologische resten en monumenten weer toegankelijk worden voor het onderwijs.

 

Nieuw: Grassroots Scale Up Beurs

Voor docenten die al een Grassroot project hebben uitgevoerd en hun idee groter willen aanpakken om zo meer voor elkaar te kunnen krijgen in hun onderwijs introduceren we in 2022 de Grassroots Scale Up Beurs. Eind juni hebben we de deelnemers van afgeronde Grassroots uitgenodigd om een aanvraag voor een Grassroots Scale Up Beurs in te dienen. De beurs bestaat uit een geldbedrag van 35.000 euro en technische en didactische begeleiding.

Eerdere Grassroots

Bekijk hieronder videos en teacher stories van eerdere Grassroot-projecten en zie het archief van Grassroot-blogs.

Bekijk archief Grassroot-blogs 

Studentcreatie als opdracht met Carlos Fitzsimons (FNWI)

Virtual Past Places met Jitte Waagen (FGw)

Digital Formative Assessment met Louise Taylor (HvA)

‘MOOIS’ met Denise van Diermen (ACTA)

Veelgestelde vragen

Wat zijn Grassroots?

Grassroots zijn kleine experimentele projecten met een ICT-toepassing, die rechtstreeks binnen het onderwijs uitgevoerd worden. Of het experiment nu geslaagd is of niet, het belangrijkste is dat ervan geleerd wordt en de resultaten gedeeld kunnen worden met anderen.

Wie kunnen een voorstel voor een Grassroot indienen?

Iedere docent en student van de UvA kan een voorstel indienen. Ook medewerkers kunnen dit doen, maar de Grassroot moet wel direct in het onderwijs gebruikt worden.

Kan ik samen met anderen een voorstel indienen?

We moedigen samenwerking aan. Grassrooters kunnen veel van elkaar leren en we zien graag dat mensen die met dezelfde onderwijsvernieuwing bezig zijn elkaar weten te vinden. Zo hoeft niet elke docent of opleiding zelf het wiel opnieuw – of los van elkaar – uit te vinden. Daarom bieden we de mogelijkheid om met meerdere docenten samen een voorstel in te dienen. Het aangevraagde budget is verbonden aan het aantal vakken en/of opleidingen waar een vernieuwing wordt doorgevoerdZo heb je meer te besteden en kunnen inspanningen gebundeld worden.

Hoeveel werk is een Grassroot?

Omdat een Grassroot slechts een klein project is, is het belangrijk om een duidelijk doel en een tijdsplanning aan te houden, en te zorgen dat het niet te ambitieus is. Hoe kleiner en concreter de Grassroot is, hoe hoger de kans op succes. Voor de individuele Grassroots geldt dat het aangeraden wordt om deze binnen drie maanden uit te voeren.

Hoe gaat de beoordeling van de voorstellen?

Vertegenwoordigers van de TLC’s vormen de selectiecommissie. Deze commissie beoordeelt de voorstellen aan de hand van de criteria die op de Grassrootspagina aangegeven staan. 

Hoe wordt het geld van de Grassroots uitgekeerd?

Deelnemers die een Grassroot toegekend hebben gekregen, krijgen het geld op een WBS-nummer van de opleiding/faculteit gestort. De kosten voor de Grassroot kunnen op dit nummer gedeclareerd worden. Studenten kunnen de gemaakte kosten via het declaratieformulier ‘personeel niet in dienst’ declareren. 

Meer weten?

Voor informatie kan je contact opnemen met Fleur Braunsdorf of Sjoukje Kerman.