Docenten enthousiast over het herontwerpen van hun vak bij project ‘Virtual Past Places, reinventing the classroom’

Virtual Reality bij Virtual Past Places

Jitte Waagen is tijdens de coronapandemie in het 4D Research Lab gaan experimenteren met een Virtual Reality (VR) technologie. Tijdens deze pilots heeft hij VR-ruimtes gecreëerd voor fysieke onderzoeksbijeenkomsten, rondleidingen georganiseerd voor studenten, museumbezoekers en congresbezoekers. Hierdoor werd het mogelijk om archeologische opgravingen in Italië te bezoeken en rond te wandelen door een reconstructie van de verdwenen wijk Vlooienburg in Amsterdam. Het succes gaf aanleiding om na te denken over de toepassing van VR in het onderwijs. Uit onderzoek blijkt dat de inzet van VR kan bijdragen aan het effectiever behalen van leeropbrengsten door studenten en daarmee hogere leerdoelen kunnen worden bereikt. Het gebruik van VR stimuleert docenten en studenten actiever met de leerstof bezig te zijn. Het biedt mogelijkheden voor directe feedback, reflectie en het houden van discussies waardoor er een betekenisvolle leeromgeving kan ontstaan (Fink, 2013). Het project Virtual Past Places heeft via de SURF-stimuleringsregeling een subsidie gekregen om een reeks aantrekkelijke VR-componenten te ontwikkelen voor bestaande vakken in de Geesteswetenschappen. Meer weten over VR en het Virtual Past Places project?

Onderwijs herontwerpen met ABC Learning Design

Een van de doelen van het project is het bevorderen van de docentprofessionalisering en studenten door innovatieve activerende werkvormen bij de colleges te betrekken. De titel van het project is niet voor niets ‘reinventing the classroom’! Voor professionele ondersteuning en het inbrengen van onderwijskundige expertise is het Teaching and Learning Centre gevraagd mee te denken, bijvoorbeeld om de leeractiviteiten goed in te bedden in het bestaande onderwijs. Op 16 december jl. hebben de betrokken docenten deelgenomen aan een workshop ABC Learning Design. Dit ontwerpconcept zorgt ervoor dat docenten anderhalf uur brainstormen en een overzichtelijk storyboard creëren voor specifieke modules in hun onderwijs. Eerst bedenken zij een creatieve tweet voor het vak en denken zij na over welke on-campus en online activiteiten er zijn in de huidige module. Vervolgens brainstormen zij over mogelijkheden om de VR-component in te passen en welke werkvormen nodig zijn om dit online of on-campus voor te bereiden. Daarnaast bepalen zij welke andere leeractiviteiten van het vak herontworpen moeten worden. Vladimir Stissi benoemde dat het ‘nadenken over het geheel super is. Ik werd geïnspireerd om meer VR opdrachten in te zetten. Daar kwam ik achter door deze workshop’.

Enthousiaste docenten

De bijeenkomst over het herontwerpen van het vak werd heel goed ontvangen. Docenten zijn niet alleen blij om zo’n vernieuwende tool als VR in te zetten, maar ook om aan de slag te gaan om het goed in te passen in het onderwijs. Arno Verhoeven gaf aan dat ‘het heel goed is om na te denken over de cursus als geheel. Het is belangrijk om als je een vak langer geeft, ook al verander je niets, om het tegen zo’n ABC ontwerp aan te houden. Eigenlijk zou je dat voor alle modules moeten doen’. Daniëlle Slootjes vulde aan dat ‘het goed is om dit herontwerp samen met een ander te doen’. Vanuit de methode wordt dat inderdaad gestimuleerd. Het samenwerken, hardop nadenken en ideeën vergaren met een paar docenten is een succesfactor. Ook is het mogelijk om studenten mee te laten denken met het herontwerp. Maarten van Bommel gaf aan dat het ABC learning design een goede stap is om het vak Chemistry in Materials te herontwerpen. ‘Ik denk dat het storyboard het heel inzichtelijk maakt.’ Samen met zijn collega’s ontdekte hij dat ook bij een vak als chemie (een kennisoverdracht vak) er door de brainstorm toch praktijkelementen en samenwerkingselementen in het herontwerp zijn gestopt en dat het vak er nu heel anders uitziet. En dat allemaal vanuit de doelstelling om de VR tool in te zetten. Een win-win situatie!

Wil je ook aan de slag?

Wil jij met je vakgroep ook nadenken over het herontwerpen van je vak, neem dan contact op met het Teaching and Learning Centre. Als startende docent (her)ontwerp je er onderwijs mee en kun je klein beginnen op lesniveau. Als team kan er ook een compleet curriculum mee ontwerpen. Kortom, je kunt het zo groot of zo klein maken als je zelf wilt.

Maak direct een afspraak of stuur een mail naar tlc-fgw@uva.nl. Wil je meer weten over het project Virtual Past Places, reinventing the classroom van Jitte Waagen, dan kun je mailen naar j.waagen@uva.nl.