Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) – FGw

Voor junior docent

Didactische scholing en reflectie op je eigen onderwijspraktijk zijn essentieel voor een goede voorbereiding op de eisen die het onderwijs met zich meebrengt. Geen wonder dat het volgen van didactische scholing een vereiste is voor onderwijsgevenden in Nederland. Er is geen eindhalte van deze scholing. Als docent ben je nooit uitgeleerd, want alles om je heen is altijd aan verandering onderhevig, van nieuwe studentenpopulaties tot nieuwe technologieën tot nieuwe toetsmethoden.

Het continuüm van docentontwikkeling wordt weerspiegeld in het didactisch cursusaanbod van de FGw:

Basis 1

Basis 1 richt zich op vaardigheden die elke docent nodig heeft bij het lesgeven aan een groep studenten, variërend van het maken van een lesplan tot het beoordelen van toetsen. Je leert om geschikte leeractiviteiten te vinden en manieren om studenten bij je les te betrekken, terwijl je zorgt voor een veilige en positieve leeromgeving. Basis 1 is toegankelijk voor iedereen die lesgeeft, zelfs incidenteel, maar biedt ook een beginpunt voor het behalen van de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO), indien gewenst.

Basis 2

Basis 2 wordt gevolgd na Basis 1. Je richt je op vaardigheden die verder gaan dan alleen lesgeven, zoals het zelfstandig ontwerpen van een complete cursus, het evalueren van je eigen onderwijs en de ontwikkeling van je visie op je rol als docent. Basis 2 is verplicht als je de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) wilt halen. Basis 2 is alleen toegankelijk voor BKO-kandidaten.

Alle informatie over de BKO aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de UvA kun je vinden via de Medewerkerssite. Je kunt daar lezen:

  • wat het traject is voor docenten die verplicht een BKO moeten halen,
  • wat je kunt doen als je de BKO niet hoeft, maar wel wilt halen,
  • wat het aanbod is voor docenten die nog geen onderwijservaring hebben, maar al wel les gaan geven,
  • wat de startdata zijn van de verschillende trajecten en
  • hoe je je kunt aanmelden.

Heb je een vraag?

Stuur je vraag naar tlc-fgw@uva.nl