Teacher Story: Guus ten Asbroek

‘Elders anders’ en ‘context matters’

Twee motto’s die Guus ten Asbroek van The Amsterdam Institute for Global Health and Development en docent op de UvA graag toelicht. Als Principal Educator werkt hij aan het project Internationalisering@home. “And away”, voegt hij toe;  “Studenten krijgen niet alleen tijdens hun coschappen in het buitenland ervaring, ook tijdens de lessen in Amsterdam leren zij hoe het elders gaat.”

“Internationalisering geeft aan dat je werkt aan het ontwikkelen van competenties rondom het gegeven dat het elders anders is”, begint Guus. “Voor studenten is die competentie van belang omdat de maatschappij, en dus hun werkveld, altijd in beweging is. Het curriculum richt zich vooral op vakkennis over medische en psychische onderwerpen. Het interculturele aspect is onderbelicht en juist dat is van belang. Want hoe ga je als toekomstig arts om met de grote diversiteit en interculturele verschillen als je niet hebt geleerd om jezelf in een andere context te verplaatsen?”

Anderen betrekken
Met dit project willen we dat Internationalisering een geïntegreerd en integraal onderdeel wordt in het curriculum. Niet als vak apart dus, maar als onderdeel in de lessen. De eerste stap voor Guus en collega Jos Bramer, ook PE Internationalisering, is het betrekken van studenten. “Hun inbreng heeft impact op onze agenda. Daarnaast zijn we in gesprek met de programmacoördinatoren van de bachelor- en masteropleiding; met hen willen we bespreken hoe we internationalisering in het curriculum kunnen verweven. “

Creativiteit
“Het is geen rocket science, je kunt op heel veel manieren aan internationalisering werken. Het gaat ook om de mindset. Met creativiteit en relatief kleine aanpassingen kun je al veel doen. Het gaat om het maken van keuzes. Denk bijvoorbeeld aan een college over bevallen. Je kunt in plaats van een Nederlandse bevalling, een bevalling in Afrika bespreken. Of je kunt een gynaecoloog uitnodigen om online te vertellen hoe family-planning daar gaat. Over het hele curriculum heen komt er veel meer bij kijken maar we beginnen klein en met creativiteit kom je al heel ver.”

Pre-departure training
Het eerste product in mijn PE schap is de pre-departure training voor studenten die naar het buitenland gaan. We wilden standaardisatie van het voorbereidingstraject voor alle studenten. Zij volgen eerst een e-learning. Deze bestaat uit een assessment tool, de Global Mind Monitor ontwikkeld door Hogeschool Maastricht Zuid. De tool gebruiken we vooral als praattool: herken jij jezelf, hoe etnocentrisch ben je, in welke mate bezie je alles vanuit je eigen normen en waarden? Na terugkomst uit het buitenland doen studenten deze assessment weer en vaak blijkt dat ze tot besef zijn gekomen en veranderd zijn in etnocentrisch denken. Dat is pure winst, want zo ontwikkelen zij een bredere blik.”

En daarmee komt Guus bij zijn tweede motto ‘Context matters’: “Via Internationalisering krijgen studenten oog voor hoe context gezondheid bepaalt, hoe het iemands leven vormt en hoe kansen op een goed leven worden bepaald. Dat nemen zij mee in hun hele loopbaan.”

Supergaaf
“Het is heel fijn dat de mogelijkheid er is om binnen het PE-schap te werken aan onderwerpen die gedragen worden binnen onze organisatie. Dat er geld voor vrijgemaakt wordt en dat er draagvlak is. Dat wij met onze groep mogen werken om internationalisering onder de aandacht te krijgen vind ik supergaaf. Het PE schap en ook het SKO Traject heeft mij absoluut verrijkt. Het is top om met andere docenten binnen de UvA te werken aan onderwijsvaardigheden en te leren over verandermanagement. Je leert zoveel mensen kennen, je netwerk wordt groter, je bent gericht bezig met verbetering van het onderwijs en je voelt erkenning voor je werk.”

Tip
Iedereen die nadenkt over PE schap zou ik willen meegeven; betrek anderen, doe het niet alleen, samen kom je verder,” zegt Guus afsluitend.

 

Ter inspiratie, lees ook dit artikel

Tien AMC bachelorstudenten naar Sri Lanka