Teacher Story: Glenn Dumont

"Doceren is interacteren"

Geneeskunde studenten inzetten in de praktijk van de apotheek en zo hun leeropbrengst vergroten. Glenn Dumont, klinisch farmacoloog en coördinator en docent farmacologie & farmacotherapie zag een win-win. Via het project voor zijn PE schap kon hij ermee aan de slag. Wat kwam hij onderweg tegen, waar staat hij nu en wat zijn de plannen voor de toekomst?

“Toen ik gevraagd werd om het onderwijs vanuit de Ziekenhuis Apotheek te verzorgen wist ik een ding zeker. Het moest geen droge stof zijn met alleen maar sheets en voorgelezen kennisoverdracht  over moleculen en zo. Interactief en dicht bij de praktijk, dat is wat ik voor ogen had.”

Primaire proces
“Ik wilde die wens koppelen aan een jaarlijkse uitdaging voor elke apotheek;  zij zijn verplicht om kwetsbare patiënten te beoordelen op medicijngebruik en contact met hen te hebben. Dat vergt veel tijd. Wat nu als we studenten in dat primaire proces inzetten?” Dus studenten zelf contact laten opnemen met patiënten om het gesprek aan te gaan over de medicatie. Onder andere om de verwachtingen te managen. Dat is nodig, want als je een patiënt niet goed uitlegt wat een medicijn doet of juist niet doet, welke bijwerkingen er kunnen zijn, op welke termijn het werkt, dan is de effectiviteit minder dan wanneer je dat wel goed uitlegt.”

Dilemma
“Studenten moeten dus in staat zijn om dat duidelijk over te brengen. En om te luisteren naar het verhaal van de patiënt en die in juiste context te beoordelen; Ze lopen tegen dilemma’s aan, wat is bijvoorbeeld belangrijker; bijwerkingen als hoofdpijn of bescherming van het hart? Naast patiëntcontact leren ze omgaan met andere beroepsgroepen, iets wat ze later in hun werk ook zullen tegenkomen.”

Drie fasen
“Twee jaar terug startten we met de Medipoli (www.medipoli.nl ; we zijn altijd op zoek naar studenten die willen bijdragen) in het AMC. We liepen tegen zaken aan over privacy, videobellen en covid. Wat hebben de studenten mij verbaasd met hun positieve inbreng en doorzettingsvermogen. Ze hebben het project autonoom gedraaid, onder mijn supervisie. De studenten bleken na de eerste evaluatie razend enthousiast. Mijn grote dank gaat uit naar allen die ons in die periode, en nog steeds, ondersteunen.
Fase twee, in samenwerking met de openbare apotheek Holendrecht, is inmiddels afgerond. De derde fase vanaf april 2022 richt zich op verbeterstappen in het proces.”

Integreren
“Uiteindelijk is het mijn doel om deze werkwijze te integreren in het curriculum van de master. Zodat iedere student de mogelijkheid krijgt om deze ervaring en kennis op te doen en mee te nemen voor de toekomst. Ik hoop dat in een volgende termijn van mijn PE schap te realiseren.”

Meeliften
“Mijn beeld van ‘de student’ is absoluut bijgesteld. Het blijken kampioenen in doorzetten, ze zijn gedreven, werken zelfs door tijdens vakanties. Ik lift mee op hun inbreng over onderwijsvernieuwing en heb veel van ze geleerd. Ze bruisen van ideeën, ik moet ze soms echt afremmen. Ik kan iedere docent aanraden om studenten bij onderwijsvernieuwing te betrekken.”

Tips
“Deze tips, die voor mijzelf goed werken, deel ik graag met andere docenten; sta open voor inbreng van studenten, wees beschikbaar voor vragen en laat ze vervolgens vertellen hoe ze over zaken denken.”