Perusall: Elke student voorbereid op elk college

activerend leren
asynchroon onderwijs
doceerlast
flipped classroom
online
Perusall
samenwerken
teacher story
timesaver

Interview met Dr. Erwin van Vliet (Foto: Petra van Velzen)
Faculteit Natuurkunde, Wiskunde en Informatica(FNWI)

In 2019, werd de Grassroots aanvraag van Universitair Docent Erwin van Vliet gehonoreerd om het sociale leerplatform Perusall verder te ontwikkelen. Inmiddels zijn er meer dan 250 UvA-cursussen die gebruik maken van deze tool, en dat aantal blijft nog groeien.

Wat er in een jaar al niet kan gebeuren

Erwin van Vliet (universitair docent) ontwikkelt, naast geven van onderwijs en het doen van epilepsie onderzoek aan de FNWI, didactiek in combinatie met ICT in het onderwijs. In 2019 werd zijn projectaanvraag bij het Grassrootsprogramma om het sociale online leerplatform Perusall verder te kunnen ontwikkelen voor toepassing bij het UvA-onderwijs gehonoreerd.

Na een traject van ruim een jaar onder zijn bevlogen leiding, zijn op dit moment (september 2020) meer dan 250 UvA cursussen aangemaakt waarin Perusall gebruikt wordt. Een explosieve toename met name in de laatste maanden en het aantal cursussen zal zich waarschijnlijk verder uitbreiden in de toekomst. Dankzij het pioniers-werk van Van Vliet en zijn team, is de handige tool Perusall inmiddels voor alle UvA docenten beschikbaar in Canvas. Ook is met hulp van het TLC een centrale helpdesk opgezet, te bereiken via info.persusall@uva.nl.

Het prille begin en Eric Mazur

Tijdens zijn BKO-opleiding kwam Erwin van Vliet jaren geleden voor het eerst met de activerende onderwijsvormen en  methodes van professor Eric Mazur (Harvard) in aanraking. Hij paste de Flipped classroom en Peer instruction/Peer feedback van Mazur toe bij o.a. de Bachelor Psychobiologie, aan de FNWI. Hierbij moeten studenten zich voorafgaand aan het college voorbereiden door het maken van opdrachten en tijdens het college vindt interactie tussen peers en verdieping plaats. De bachelor Psychobiologie was zo gegroeid in aantallen dat werkcolleges een grote uitdaging vormden. Van Vliet liet in zijn onderzoek zien dat met de methodes van Mazur studenten zich goed voorbereidden op de colleges en betrokken waren  bij de colleges en ook betere scores haalden voor tentamens.

Gezien de goede resultaten met deze werkmethodes en een geslaagde pilot bij de Rijksuniversiteit Groningen met Perusall, een nieuwe ICT onderwijstool die de methodes van professor Mazur combineert, besloot Van Vliet deze tool ook uit te proberen, verder te ontwikkelen en klaar te stomen voor gebruik op de FNWI en later de gehele UvA, mogelijk gemaakt door de subsidie van het Grassrootsprogramma.

De voorbereide student - een Utopie?

Perusall: elke student voorbereid op elk college is de slogan. Dit klinkt als een utopie, maar deze ICT tool, blijkt inderdaad, mits goed ingezet, meer dan 90 procent van de studenten zo ver te kunnen krijgen. De droom van elke docent!

Hoe werkt het?Perusall ondersteunt studenten buiten de contacturen bij het lezen en verwerken van de leesstof ter voorbereiding op colleges of andere contacturen. Studenten kunnen in Perusall commentaar geven, vragen stellen en op commentaar van anderen reageren. Zo helpen ze elkaar om door de leesstof heen te komen. Ze krijgen een beloning in de vorm van punten als ze dit doen. De docent krijgt een samenvatting van de tekstgedeeltes die studenten niet goed begrijpen of onduidelijk vinden, het zogenaamde Confusion report. Dit rapport kan de docent snel vóór het college doornemen en direct gebruiken om met studenten te bespreken, waardoor tijdens het college dieper op stof ingegaan kan worden. Zo wordt het college een co-creatie van docent en student.”

 

Cursus op maat en tijdbesparing voor de docent

Perusall combineert dus activerende onderwijsvormen van professor Eric Mazur, werkvormen die de student stimuleren zich voor te bereiden: flipped classroom opdrachten die de student voorafgaand aan het college moet doen die voorbereiden op het college. Het college gaat dan verder waar de opdracht was gebleven. Peer feedback, peer instruction en social online learning: studenten overleggen en bespreken met elkaar de lesstof op het platform, voorafgaand aan de les en live tijdens de les. Een beloning in de vorm van puntenscore als de voorbereiding gedaan wordt, die het eindcijfer kunnen verhogen  middels bonuspunten. En doordat de docent tijdens de les ingaat op de vragen van studenten die de docent uit het Confusion report haalt, is de les meer op maat van de behoeften van de student en geeft dit een gevoel van eigenaarschap aan de studenten, omdat ze de les min of meer co-creëren met de docent.

“Perusall kost een klein beetje voorbereiding van de docent om de tool te leren kennen en de lessen in te richten, maar levert uiteindelijk ook een hoop op”, vertelt Van Vliet. “Het heeft een geautomatiseerd nakijksysteem wat veel tijd scheelt, je kunt gerichter feedback geven, je hebt beter in beeld waar de onduidelijkheden zitten voor studenten en wat ze doen. Je hebt meer interactie met studenten en zij met elkaar. Perusall biedt ook in grotere groepen een werkcollege omgeving. Je kunt zelfs hoorcolleges persoonlijker maken. Dit soort tools benaderen het één op één lesgeven zonder dat het de docent de één op één tijd kost.”

En hoe nu verder?

Bevlogen als hij is, is bezige bij Erwin van Vliet al weer aan de slag met een nieuw project, waarvoor hij een Comenius Teaching Fellow toegekend heeft gekregen. Samen met een team experts op gebied van ICT, Onderwijskunde en Juridische zaken, ontwikkelde hij een ICT feedbacktool IguideME (I guide My Education) om studenten te motiveren, activeren en individueel van geautomatiseerde feedback te voorzien. Een dashboard gekoppeld aan Canvas, waarmee docent en student de voortgang van de student op de voet kunnen volgen en vooral belangrijk: gericht bijsturen. De data van Perusall is ook ingebouwd in dit dashboard. Momenteel loopt de pilot en wordt IguideME voor het eerst toegepast binnen de UvA bij het vak dat Van Vliet doceert. In de loop van het jaar zullen de eerste resultaten bekend zijn.

 

Interview door Rebecca Lobry