Het FRIS-café: fris, vernieuwend en creatief

Het FRIS-café: fris, vernieuwend en creatief

In samenwerking met het netwerk van UvA Teaching & Learning Centres (TLC) organiseert het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS) een tijdelijke themabeurs voor docenten: de Fair, Resilient & Inclusive Societies (FRIS)-beurs. De FRIS-beurs geeft docenten de tijd en ruimte om een onderwijsvernieuwing te ontwikkelen, die aansluit bij dit thema. Docenten Drs. Rosanne van Wieringen (Trainer TLC centraal) en Dr. Mieke Lopes Cardozo (Universitair hoofddocent onderwijs en inclusieve ontwikkeling) begeleiden de inmiddels 18 FRIS-beurshouders. Zij hebben daarvoor het FRIS-café in het leven geroepen, dat 8 december jl. voor het eerst plaatsvond. Lees hieronder meer over de frisse, vernieuwende en creatieve insteek van het FRIS-café. En wat je hier als FRIS-beurshouder uit kunt halen.

Meer over de FRIS-beurs en aanvraag

Fris en vernieuwend

Rosanne en Mieke wilden voor de beurshouders iets anders organiseren dan standaard bijeenkomsten. “We wilden iets informeels en inspirerend, iets fris en vernieuwends, een ‘speeltuin’ voor innoverend academisch onderwijs. Iets waar elke deelnemer zich eigenaar van voelt en onderdeel van een community. Samen met de beurshouders kwamen we tot het concept FRIS-café. Elke twee maanden komt de groep bij elkaar om informeel te praten over elkaars projecten en ervaringen. Het FRIS-café vindt telkens op een andere UvA-locatie plaats onder het genot van wat hapjes en drankjes.”

“De FRIS-beurshouders uit zowel de eerste als tweede lichting, en straks de derde lichting, nemen deel. De ene deelnemer is dus verder met zijn of haar project dan de ander. In plaats van twee uur lang ‘stijf’ op dezelfde stoel zitten en te luisteren naar project-pitches, is er ruimte om te lopen, bij elkaar te kijken en te praten over de projecten.”

“De sessie wordt gestart door een beurshouder die zich vooraf heeft opgegeven om de sessie van die dag te co-creëren. Diegene is vrij in de invulling hiervan. Het laatste FRIS-café startte met een aardende en ontspannende meditatie, bodyscan en een gedicht, allemaal begeleid door de beurshouder zelf. De meditatie creëerde een sfeer van verbinding. Iets waarvan verschillende deelnemers hopen dat de FRIS-cafés dit hen zal brengen. Er is uiteraard ook ruimte om niet mee te doen. Het is aan jou als beurshouder.”

Met een creatieve opdracht verder komen in je proces

Voor elk FRIS-café ontwerpen Rosanne en Mieke een oefening die de deelnemers verder kan helpen in hun proces. Zoals het maken en bespreken van reflectieposters over de FRIS-projecten. Deelnemers kunnen zo op een creatieve manier, met gekleurde stiften en post-its, bezig gaan en nadenken over de beoogde projectdoelen, aan de hand van een reflectieframework dat op maat is ontworpen. Hiermee kunnen zij ook nadenken over de toegevoegde waarde en persoonlijke en professionele ontwikkelingsgebieden. Deelnemers vragen zich af: “Wat geldt voor mij of andere betrokkenen bij mijn project? Waarom doe ik dit, wat drijft mij en waarom is het belangrijk?”

Uiteenlopende FRIS-projecten, positieve reacties en veel enthousiasme en motivatie

De FRIS-projecten lopen heel erg uiteen volgens Rosanne en Mieke. Een greep uit de onderwerpen:

  • Het kweken van emotionele veerkracht bij studenten.
  • Integratie van contemplatieve pedagogische praktijken in het onderwijs.
  • Het ontwikkelen van een keuzevak over functiebeperking.
  • Diversiteit en inclusie in de klas.

“Twee uur vliegen voorbij!”, vertellen Rosanne en Mieke. De reacties van de deelnemers zijn enthousiast en ook heel erg divers:

  • “Ik denk dat ik heb gevonden wat ik zocht.”
  • “Ik hecht nu meer waarde aan wat ik aan het doen ben.”
  • “Heel ontspannend om connectie te maken met mijn lichaam, ik weet nu beter waarom ik hier ben en wat ik ga doen.”
  • “De eerste keer dat ik een meditatie heb gedaan op de universiteit, fijn om elkaar te helpen en te bemoedigen, dankjewel!”
  • “Ik kwam ineens in een flow en dat is belonend.”

Mieke en Rosanne voelen zich geïnspireerd door de potentie van de projecten, de community die ze bouwen, het samenzijn. Ze zijn toegewijd en enthousiast om de groep te begeleiden in hun proces.

Mieke: “Ik was meteen erg enthousiast toen ik door het IIS (door Linda de Greef), het TLC (door Mariska Min-Leliveld, hoofd TLC Centraal) en het CDO (Machiel Keestra) werd benaderd. Of ik vanwege mijn onderzoek en onderwijsinnovatie-werk interesse zou hebben om deze FRIS-beurzen te begeleiden. Omdat er zowel vanuit deze collega’s als vanuit mijzelf een wens was om naast de thema’s fair & resilient society met name ook aandacht te geven aan het gekoppelde belang van inclusive societies/education, kwam ik met het voorstel om dit geen FRS maar FRIS beurzen te noemen (waar de i staat voor inclusive). Interessant genoeg zien we ook dat een groot aandeel van de FRIS-beurs aanvragers hun project (deels) op dit onderwerp van inclusief onderwijs (voor een inclusieve samenleving) richt.”

“Mijn eigen motivatie om vorm te geven en bij te dragen aan de FRIS-gemeenschap, in de vorm van de FRIS-cafés, de begeleiding van projecten en straks een gekoppeld onderzoeksproject, is sterk ingegeven door mijn interesse in het transformatieve en emancipatoire potentieel van onderwijs, zowel als systeem en proces van (mogelijke, maatschappelijke) verandering. Naast dat we een diverse groep onderwijsinnovators bij elkaar willen brengen voor verbinding en wederzijdse inspiratie en leren, put ik zelf ook veel inspiratie uit het contact en samenwerken met deze collega’s!”

Meer over Mieke Lopes Cardozo

Meer over Rosanne van Wieringen