In 't kort

Het UvA Teaching & Learning Centre (TLC) is een netwerk van zeven facultaire teams en een centraal team binnen de Universiteit van Amsterdam.

Samen werkt TLC aan het ondersteunen van docenten op het gebied van professionalisering, onderwijsinnovatie, kennisdeling en onderzoek naar onderwijs.

Leer meer over het TLC-netwerk