Toetsing

Informatie over toetsing

Op deze pagina vind je een keuzehulp en informatie over de tentamenvormen voor het academische jaar 21-22. In semester 1 zullen de meeste examens on campus (digitaal of schriftelijk) of hybride (on campus en online) zijn. Alleen bij verdere beperkingen door de overheid gaan we weer over op volledig online examens. Als de omstandigheden het toelaten, zullen we in semester 2 de examens volledig op de campus organiseren.

Keuzehulp

Ik wil een tentamen organiseren bestaande uit open vragen, MC-vragen of beide. Mijn opties zijn:
 1. Digitaal tentamen (TVO)
 2. Schriftelijk tentamen
Ik wil een tentamen organiseren bestaande uit wiskundige vragen, antwoorden of beide. Mijn opties zijn:
 1. Schriftelijke antwoorden, digitaal nagekeken en opgeslagen (ANS Delft)
 2. Schriftelijke antwoorden, handmatig nagekeken, digitaal opgeslagen (ANS Delft)
 3. Schriftelijke antwoorden, handmatig nagekeken en opgeslagen
Ik wil een mondeling tentamen organiseren. Mijn opties zijn:
 1. Op campus
 2. Online via Zoom
Ik wil een take home tentamen organiseren. Mijn opties zijn:
 1. Assignment via Canvas
 2. Paper, of ander product (bv. presentatie)

Tentamenvormen

Digitaal tentamen

Deze vorm van tentamen wordt afgenomen via TVO op Chromebooks van de UvA. In het geval van een online tentamen maken studenten het tentamen online op hun eigen apparaten, thuis.

Definitie

Studenten typen hun antwoorden direct in de software. Tentamens worden digitaal opgeslagen en beoordeeld, en ook de inzage kan digitaal georganiseerd worden.

Format

 • Meerkeuzevragen.*
 • Open vragen.
 • Een mix van bovenstaande.

*Merk op dat voor de MC-vragen extra regels gelden:

 • Het examen wordt opgesplitst in minimaal 3 groepen en backtracken tussen de groepen is niet toegestaan.
 • Zowel de vragen als de antwoordmogelijkheden zijn gerandomiseerd.
 • De docent moet 25% meer vragen geven dan er op het tentamen zullen staan om een zekere mate van randomisatie mogelijk te maken.

Voorwaarden

 • Een strikte deadline van 2 uur voor online tentamens.
 • Het gebruikte digitale beoordelingsinstrument is TestVision Online.
 • Het gebruik van meerdere versies/vragen in willekeurige volgorde wordt aanbevolen om samenwerking te ontmoedigen.
 • Vanwege het digitale karakter kunnen examens zowel online als op locatie worden afgenomen.

In het geval van een online tentamen

Indien we moeten overgaan op online tentamens, zal dit format niet veranderen. Indien surveillance nodig is, kan dit via Proctorio geregeld worden. Tentamens langer dan 2 uur zullen moeten worden ingekort om te voldoen aan het strikte maximum van 2 uur voor online-tentamens.

Proctoring

 • Surveillanten op de campus.
 • Proctorio voor online tentamens.

Tips

 • Geef duidelijke instructies (bv. vereiste lengte, aantal argumenten, soort voorbeelden, enz.)
 • Wees zo transparant mogelijk over de beoordelingscriteria en de gewenste vorm van de uitwerking.
 • Beoordeling kan in TVO.
 • Inzage kan digitaal in TVO.
 • Het is sterk aan te bevelen het tentamen zo op te zetten dat het compatibel is met online administratie, voor het geval de COVID-richtlijnen online toetsing op afstand verplicht stellen.
 • Voor vragen en informatie over TVO, en informatie over TVO-workshops, kunt u contact opnemen met assessment-feb@uva.nl.
Schriftelijk tentamen

Deze vorm van tentamen kan op twee manieren worden gedaan.

 1. Print/scan via Ans Delft (aangeraden)
 2. Schriftelijk tentamen op papier

De laatste optie wordt op dit moment ontraden, in verband met COVID-gerelateerde onvoorziene omstandigheden

Definitie

Studenten schrijven hun antwoorden op papier. Deze kunnen vervolgens worden gescand en beoordeeld in ANS Delft (als het tentamen op dat platform is voorbereid) of kunnen handmatig op papier worden beoordeeld.

Format

 • Examenvraag (-vragen) bestaat (bestaan) uit wiskundige notatie.
 • Examenantwoord(en) bestaat (bestaan) uit wiskundige notatie.
 • Beide.

Voorwaarden

 • Een strikte deadline van 2 uur voor online tentamens.
 • Print/Scan via Ans Delft, of geschreven op papier.
 • Als het tentamen is voorbereid in Ans Delft, kan online administratie naast administratie op locatie worden gefaciliteerd, in het geval dat het tentamen hybride of volledig online moet worden afgenomen.
 • Het is sterk aan te raden het tentamen zo te ontwerpen dat het compatibel is met online administratie, in het geval dat COVID richtlijnen online toetsing op afstand verplicht stellen.

In het geval van een online tentamen

Als we over moeten gaan op online tentamens, is Ans Delft de enige optie. Studenten kunnen nog steeds hun antwoorden schrijven, maar zullen deze zelf uploaden via de software. Toezicht, indien nodig, kan worden gedaan via Proctorio.

Proctoring

 • Surveillanten op campus.
 • Proctorio alleen in geval dat het digitale tentamen ook online (thuis) wordt afgenomen.

Tips

 • Het is sterk aan te raden om het tentamen in ANS Delft voor te bereiden, omdat dit zowel de on-site als online administratie sterk vereenvoudigt.
 • Ans Delft kan ook gebruikt worden om de vragen voor het tentamen te typen.
 • Antwoorden kunnen worden gescand en digitaal worden beoordeeld. Beoordeling kan ook op papier gebeuren.
 • Tentamens kunnen digitaal worden opgeslagen.
 • Inzage kan digitaal geregeld worden.
Mondeling tentamen

Deze vorm van tentamen kan zowel op de campus als online via Zoom

Definitie

Individueel mondeling tentamen

Format

 • De vragen kunnen variëren van zeer specifiek tot open, zodat studenten hun kennis kunnen laten zien.
 • Test vooral vaardigheden in hogere-orde-kennis. Kan ook gebruikt worden om bepaalde reproductie van kennis te testen.

Voorwaarden

 • Het tentamen wordt afgenomen op de campus, of via Zoom indien het tentamen online wordt afgenomen.
 • Beperkte tijd per student (aanbevolen 20-45 min.).

In het geval van een online tentamen

Als we moeten overschakelen op online tentamens, kunnen mondelinge tentamens via Zoom worden afgenomen.

Proctoring

 • Op de campus en online moeten zowel de examinator als een tweede examinator aanwezig zijn.
 • Het tentamen moet worden opgenomen.

Tips

 • Overweeg studenten te vragen de eerste vijf tot zeven minuten hun kennis te laten zien.
 • Zorg voor een lijst met vervolgvragen (kies de onderwerpen die zeker aan bod moeten komen)
 • Als studenten moeten tekenen, schetsen of rekenen, probeer dit dan eerst uit met een TA of collega, bijvoorbeeld om te zien hoe je via de webcam een tekening op een stuk papier kunt laten zien.
 • Voor meer tips, zie: https://youtu.be/PvZR4yCUimo?t=1696.
Take home tentamen

Deze vorm van tentamen vereist handmatige beoordeling. Bij beoordeling via Canvas Assignment kan de Canvas Speedgrader gebruikt worden. Houd rekening met de tijd die nodig is voor de beoordeling, deze kan langer zijn dan bij andere tentamenvormen. Neem contact op met je afdeling voor extra TA-ondersteuning.

Definitie

Essayvragen, een paper of product dat hogere cognitieve vaardigheden vereist. Studenten krijgen meestal één of meerdere dagen, maar een kortere periode is ook mogelijk.

Format

 • Paper of product (bv. code, presentatie, verslag, voorstel, ontwerp, enz.).
 • Middelmatige tot lange essayvragen.

Voorwaarden

 • Moet hogere cognitieve vaardigheden beoordelen.
 • Een strikte deadline (binnen uren/dagen/weken na publicatie).
 • Lange essayvraag of -vragen:
  • Canvas Opdrachten met Urkund plagiaatcontrole (Speedgrader).

In het geval van een online tentamen

Als we moeten overschakelen op online examens, kan op dezelfde manier gebruik worden gemaakt van een take home tentamen.

Proctoring

 • Geen toezicht

Tips

 • Geef duidelijke instructies (bv. vereiste lengte, aantal argumenten, soort voorbeelden, enz.)
 • Wees zo transparant mogelijk over de beoordelingscriteria en de gewenste vorm van de uitwerking.
 • Als de beoordelingsbelasting te hoog is, kun je via het secretariaat van je afdeling om extra ondersteuning vragen. Er is budget beschikbaar voor extra ondersteuning van TA’s om je te helpen. Je kan zelf de TA selecteren, of er wordt er één voor je gezocht.

Vragen?

Voor verdere vragen over toetsing:

 • Neem contact op met Assessment Services via assessment-feb@uva.nl of MS Teams
 • Bel Jelmer Wesselius op +31 6 34208834 / Liesbeth van de Vijver op +31 6 34208831

Voor specifieke vragen over de toetsapplicatie:

Voor uitgebreidere vragen of een introductie tot het voor jou relevante tentamenplatform:

 • Plan een persoonlijke sessie met Digitale Tentamen Ondersteuning via deze Excel sheet