SURF Onderwijsdagen 2021

Blended learning: geef docenten de ruimte en leer studenten hoe ze regie over het eigen leren kunnen nemen.

TLC (Esther van Schaik) nam deel aan de 1e dag van de SURF Onderwijsdagen 2021 die op 9 en 10 november live plaatsvonden in Den Bosch. De volgende vragen: “Wat willen we uit de afgelopen periode van gedwongen online onderwijs behouden” en hoe kunnen we “de urgentie en innovatiekracht vasthouden in de digitale transitie van het onderwijs” stonden tijdens deze dag centraal. Oftewel: wat is een goede balans tussen online en fysiek onderwijs en hoe kunnen we de goede blend maken?

Uiteraard is daar nader onderzoek voor nodig en er is ook geen sprake van  één aanpak die in alle situaties goed werkt. Wel is het belangrijk om te kiezen voor een bottom up benadering van blended learning (begin klein en het initiatief bij docenten) met een top down ondersteuning. Ook werd benadrukt dat “digitalisering zonder duidelijke sturing binnen de kortste keren onderdeel is van het probleem en dan kan het dus juist de al bestaande werkdruk en studiestress verhogen”. Om sturing te geven is een transitie agenda opgesteld door vertegenwoordigers van het hoger onderwijs onder leiding van prof. dr. Derk Loorbach en Gijs Diercks van DRIFT (onderzoeksinstituut Erasmus Universiteit Rotterdam). De transitieagenda schetst een toekomstbeeld voor het hoger onderwijs en vormt aanzetten voor gewenste systeemveranderingen.

Nynke Bos (lector Teaching, Learning & Technology Inholland) verzorgde de plenaire afsluiting van Dag I van de SURF Onderwijsdagen. Ook zij sprak over de transitie waarin het hoger onderwijs zich bevindt: “We maken twee reizen: op korte termijn is het van belang dat we blended learning opschalen, en daarnaast maken we een gemeenschappelijke transitie door die voorbijgaat aan goede bedoelingen van docenten. Laten we hierbij de focus leggen op hoe technologie de interacties op de campus kan verdiepen. Dit alles juist om het contactonderwijs van nog meer waarde te laten zijn!”

Concluderend is de toekomst van het onderwijs blended. Echter, geef docenten de ruimte, vraag aan studenten welke ideeën zij hebben over (digitale) werkvormen; en leer studenten hoe ze regie over het eigen leren kunnen nemen.

Voor video verslagen zie: Terugblik op SURF Onderwijsdagen 2021 | SURF.nl