Special Interest Groups (SIG’s)

duurzaamheid

Binnen de UvA bevorderen we kennisdeling, expertisevorming en community building met Special Interest Groups (SIG’s). Het Teaching & Learning Centre (TLC) bouwt hiermee aan een netwerk gericht op gedeelde thema’s en interesses binnen het onderwijs.

Wat is een SIG?

Een SIG is een groep voor docenten met gedeelde interesse en expertise over een bepaald thema. Binnen een SIG komen geïnteresseerden samen om kennis en ervaring uit te wisselen, te ontwikkelen en toe te passen. Daarmee richt een SIG zich op expertise- en netwerkvorming rondom een specifiek thema. Thema’s die docenten aan het hart gaan en relevant zijn voor het academisch onderwijs aan de Universiteit van Amsterdam. In SIG’s overstijgen we facultaire grenzen en ontmoeten docenten vanuit alle faculteiten elkaar.

Deelname aan een SIG

Alle geïnteresseerde docenten aan de Universiteit van Amsterdam kunnen deelnemen aan een SIG. Deelname is volledig vrijblijvend. Je kunt je als docent aansluiten als expert. Maar ook als je je deskundigheid op een bepaald thema wilt vergroten, ben je van harte welkom.

Zie hieronder welke SIG’s er zijn.

SIG Impact Learning

De SIG Impact Learning is een netwerk met als doel om Impact Learning meer common practice te maken aan de UvA. Via dit netwerk wisselen we ook kennis uit tussen geïnteresseerden en ervaringsdeskundigen. Dit doen we door een community en actief netwerk te vormen. En door bijeenkomsten te organiseren. Bijvoorbeeld over impact learning en toetsing, opdrachtgeverschap of impact learning en beleid. Tijdens de bijeenkomsten nemen deskundigen deel aan het gesprek. En gaan we samen in op concrete vragen en ervaringen uit de praktijk. Op 4 november 2022 vindt een Impact Learning Day plaats. Wil je deze middag bijwonen? Bekijk online het programma en meld je aan.

Wil je je aansluiten bij deze SIG? Dit kan via Microsoft Teams. Voor vragen kun je contact opnemen met Katusha Sol.

Ga naar SIG Impact Learning (via Microsoft Teams)  Contact Katusha Sol (via e-mail)

SIG Sustainability

Deze Special Interest Group is ontstaan uit de UvA duurzaamheidsbeurs. Belangrijkste doel van de SIG Sustainability is kennisdeling over duurzaamheid in het onderwijs. Denk hierbij aan ervaringen met het ontwerpen van onderwijs waarin kernelementen van duurzaamheidsonderwijs zijn opgenomen. Maar ook bepaalde literatuur, benaderingen, (assessment) methodes, handleidingen, opdrachten, toepassing van het thema groene duurzaamheid in blended learning omgeving, enzovoorts.

Daarnaast heeft deze SIG het doel een community te vormen en het netwerk van UvA-docenten te versterken. Met name van docenten die gemotiveerd zijn om duurzaamheid in onderwijs te ontwerpen en te bevorderen.

Wil je je aansluiten bij deze SIG? Neem dan contact op met Coyan Tromp.

Contact Coyan Tromp (via e-mail)

Hoe ondersteunt het TLC een SIG?

Het UvA Teaching & Learning Centre (TLC) werkt samen met het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS) om SIG’s te ondersteunen. Een SIG wordt door het TLC ondersteund via beschikbare uren voor een voorzittter van een SIG. Daarnaast kan een SIG communicatie-ondersteuning verwachten van het TLC. Door samenwerking binnen het TLC-netwerk betrekt het TLC SIG’s bij de (toekomstige) initiatieven van het TLC. Het TLC verwacht van een SIG dat er een voorzitter is die de groep aanstuurt. Een SIG is zelfsturend en informeert het netwerk van TLC over toekomstige bijeenkomsten en bevindingen binnen een SIG.