Feedback als samenspel tussen begeleider en coassistent – Feedback bij programmatisch toetsen

Feedback als samenspel tussen begeleider en coassistent - Feedback bij programmatisch toetsen

De masteropleiding Geneeskunde van de UvA werkt sinds september 2021 met programmatisch toetsen. Meer dan voorheen ligt de focus op de groei en ontwikkeling van de coassistent. Hierdoor verschuift de rol van begeleider van coassistenten: je geeft geen beoordeling meer, maar voert een dialoog gericht op de verdere ontwikkeling van de coassistent. Deze training Feedback als samenspel tussen begeleider en coassistent – Feedback bij programmatisch toetsen, helpt je jouw rol als begeleider van de coassistent in te vullen.

Duur

2 uur

Programma

In de training gaat het om vragen als:

 • Hoe maak je van een feedbackmoment een gezamenlijke verantwoordelijkheid van begeleider en coassistent?
 • Hoe kun je bevorderen dat feedback ‘aankomt’ bij coassistenten en daadwerkelijk gebruikt wordt?
 • Hoe kun je feedback gebruiken om het zelfsturend vermogen van de coassistent te ontwikkelen?

Je bereidt je voor met een korte e-learning. Hierna leer je in een Zoomsessie hoe je gesprekken kunt voeren met oog voor feedbackgeletterdheid en wordt behandeld hoe feedback op passende wijze in het digitale portfolio van de coassistent genoteerd kan worden. Na afloop ben je op de hoogte van actuele inzichten omtrent feedback, kun je de rol van feedback bij programmatisch toetsen beter duiden en heb je geoefend met het geven van zowel mondelinge als schriftelijke feedback.

Doelgroep

Iedereen die als werkplekbegeleider feedback geeft aan coassistenten.

 1. AIOS die na september 2021 de training Coach de Co hebben gevolgd, hoeven niet aan deze training deel te nemen. Voor meer info hierover zie: https://www.amc.nl/web/leren/medisch-specialistische-vervolgopleidingen/discipline-overstijgend-onderwijs/doo/coach-de-co-2.0.htm 

Groepsgrootte

Minimaal 6, maximaal 20 deelnemers.

Data en Inschrijven

Er is zowel een open aanbod aan trainingen als een mogelijkheid tot maatwerk.

Datum voor het open aanbod:

 • Woensdag 31 mei 15:30 tot 17:30 uur
 • Maandag 19 juni 15:30 tot 17:30
 • Woensdag 27 september 15:30 tot 17:30

Locatie

Deze trainingen worden online (via Zoom) gegeven.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar tlc@amsterdamumc.nl met vermelding van:

 • de datum waarop je de training wilt volgen,
 • voornaam, achternaam
 • e-mailadres
 • ziekenhuis en afdeling
 • BIG-registratienummer

Als je de training fysiek op jouw afdeling wilt laten plaatsvinden (voor een groep van minimaal zes deelnemers) kun je contact met ons opnemen via tlc@amsterdamumc.nl

Accreditatie

Deze training is geaccrediteerd door ABAN (2 punten).

 1. AIOS die na september 2021 hebben deelgenomen aan de training Coach de Co hoeven niet aan deze training deel te nemen.

E-learning

Er is een e-learning beschikbaar over programmatisch toetsen bij de geneeskunde opleiding van de UvA. Deze e-learning doe je bij voorkeur voorafgaand aan de training. Kijk hier voor meer informatie over de e-learning.