Basiscursus didactische vaardigheden

Voor junior docent

Zoek je naar handvatten om inspirerend onderwijs te geven aan je studenten? Ben je nieuwsgierig naar wetenschappelijk onderbouwde basisprincipes van goed onderwijs? Wil je basiskennis en -kunde over het geven van goed onderwijs ontwikkelen? Tijdens deze cursus ga je aan de slag met de basisprincipes van goed onderwijs. Je leert welke wetenschappelijk onderbouwde theorieën belangrijk zijn voor het geven van goed onderwijs en koppelt dit aan situaties uit de praktijk. Je gaat dus veel oefenen met jouw eigen praktijksituaties. Zo verzamel je praktische tools om vol vertrouwen aan het werk te gaan met je studenten.

Direct inschrijven

 

Handig om te weten

Voor wie? Beginnende docenten (werkgroep, PhD, practicumbegeleiders, teachers assistents) die nog geen of weinige didactische voorkennis hebben.

 

Voor docenten van Faculteit van Maatschappij- en Gedragswetenschappen is er een aparte bootcamp.
Bekijk bootcamp FMG

 

Voor docenten van Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde & Informatica wordt deze basiscursus apart georganiseerd.
Neem contact op met TLC-FNWI

Voorkennis Geen specifieke voorkennis vereist
Gevraagde tijdsinvestering 8 dagdelen (1 hele dag en 6 halve dagen). Tussendoor pas je de opgedane kennis in het eigen (onderwijs)praktijk toe.
Begeleider TLC Centraal opleiders
Groepssamenstelling Per cursus minimaal 6, maximaal 12 deelnemers
Data
 • Woensdag 12 april 2023 (09:00-17:00), daarna steeds van 09:00-12:00 op 19 april, 10 mei, 17 mei, 24 mei, 7 juni, 14 juni – Engels

 

Na de eerste volle dag vinden de dagdelen plaats van 09:00 tot 12:00 uur.

Locatie Online / On campus / Verdere informatie volgt na inschrijving

 

Toelichting programma

De eerste dagen verdiep je je in jouw drijfveren als docent, doe je inzicht op over leerprocessen en leer je hoe je een motiverende leeromgeving organiseert. Ook ga je oefenen met gespreksvaardigheden, duidelijke en motiverende instructies en feedback geven, waarbij de focus ligt op aansluiting bij het leerproces van studenten.

Daarna verdiep je je verder in de begeleiding van individuele studenten en hoe je een effectieve les met activerende werkvormen kunt ontwerpen op basis van concrete leerdoelen. Vervolgens gaan we aan de slag met de vaardigheden om een groepsdiscussie te leiden.

Bekijk deze e-learning om een indruk te krijgen van de inhoud en je eerste praktische handvatten: E-learning basisdidactiek

Wat zijn de verschillen?

Cursus  

 

Inhoud

 

 

Aantal bijeenkomsten

 

Startcursus didactiek (NL/ENG)

  Een  spoedcursus voor medewerkers die op korte termijn onderwijs gaan geven en die daar niet of nauwelijks ervaring mee hebben. Hoe kun je je voorbereiden op je eerste lessen? In de cursus worden je eerste ervaringen nabesproken.
  4 bijeenkomsten van 2 uur.
 

Basiscursus didactische vaardigheden – TLC centraal (NL & ENG)

  Een cursus didactische vaardigheden en is nuttig voor iedereen die de BKO nog niet heeft behaald. Je maakt kennis met de belangrijkste onderwijstheorieën en bespreekt je ervaringen in het onderwijs.
  Voor promovendi is dit een verplichte voorbereiding op de BKO als ze deze willen halen.
  8 dagdelen.
 

BKO (NL & ENG)

  Ontwikkeltraject om de BKO te kunnen behalen. In dit traject raak je vertrouwd met de BKO-eisen en hoe je kunt voldoen aan deze standaard.
  12 bijeenkomsten van 2 uur.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen deze basiscursus en de BKO?

De basiscursus en de BKO verschillen op een aantal punten. Ten eerste is de BKO een opleiding, die ook erkend wordt op andere universiteiten. Met een BKO verkrijg je een kwalificatie. Na deelname aan en afronding van de basiscursus krijg je een certificaat van deelname. Daarmee toon je aan dat je de basis van het lesgeven beheerst. De basiscursus is gericht op het verkrijgen van didactische vaardigheden. Dat doe je door tijdens de bijeenkomsten veel te oefenen. Tijdens de BKO reflecteer je op deze vaardigheden en ga je in jouw onderwijs aan de slag om die vaardigheden te verbeteren. De basiscursus is daarmee een sterke voorbereiding op de BKO. Ook na het verkrijgen van je BKO is het nog mogelijk om de basiscursus te volgen, bijvoorbeeld omdat je behoefte ervaart om opnieuw te oefenen met didactische vaardigheden

Wat is de tijdsinvestering buiten de bijeenkomst(en) om?

Voor elke cursus vragen wij de deelnemers om een intake formulier in te vullen en naar de trainer te sturen. Op deze manier verzamelen we de leerdoelen en verwachtingen van deelnemers. Voor jezelf is het een goede voorbereiding om alvast na te denken wat je precies zou willen leren.

Voor de meeste cursussen wordt je ook gevraagd om alvast iets voor bereiden, zoals het verzamelen van een casus, bekijken van een video of het volgen van een korte online module. De totale voorbereidingstijd voor een cursus schatten wij op 1 uur.

Bij een cursus die bestaat uit meerdere bijeenkomsten krijg je ook tussen de bijeenkomsten door een opdracht mee. Vaak bestaat dit uit het in de praktijk brengen van het geleerde. Deze tijdsinvestering is afhankelijk van je eigen inzet. Reken ook hierbij op een uur.

 

Krijg ik een diploma of certificaat na afronding van de cursus?

Je ontvangt na afronding van deze cursus een certificaat, waarmee je kunt aantonen dat je hebt voldaan de leerdoelen van deze cursus. Daartoe dien je na de laatste bijeenkomst nog een afrondende opdracht in te leveren.

Meer weten?